Javni poziv za nabavku usluge testiranja i podrške za redizajn procesa ChatBot aplikacije

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za nabavku usluge testiranja, podrške upravljanju i obezbeđivanju promenama i redizajnu procesa, izradu uputstava i dokumentacije, post-produkcionu tehničku i savetodavnu podršku i izradu operativnih i tehničkih procedura za implementiranog četbota na Weaver platformi za četiri odabrane lokalne samouprave u Srbiji i BiH

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je usluga testiranja, podrške upravljanju i obezbeđivanju promenama i redizajnu procesa, izrada uputstava i dokumentacije, post-produkciona tehnička i savetodavna podrška i izrada operativnih i tehničkih procedura za implementiranog četbota na Weaver platformi za četiri odabrane lokalne samouprave u Srbiji i BiH, u okviru projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Četbot aplikacije“.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u Uputstvu za sačinjavanje ponuda.  

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA

Kriterijum za ocenu dostavljenih ponuda biće najniža ponuđena cena.

4. PREUZIMANJE UPUTSTVA ZA SAČINJAVANJE PONUDA

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Uputstvo za sačinjavanje ponuda sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: https://naled.rs/javni-poziv-testiranje-chatbot

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju elektronskim putem, na adresu elektronske pošte: naled@naled.rs

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 16.08.2021. godine do 23:59 h.

8. MESTO, VREME I NAČIN EVIDENTIRANJA SADRŽINE PONUDA

Javno evidentiranje sadržine dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 17.08.2021. godine u 11:00 h. 

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji dostave ponude.

10. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE