Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu

Izveštaj o radu - Savez za e-upravu.pdf

Poslovnik o radu Saveza za e-upravu.pdf

Članovi NALED-ovog Saveza za e-upravu izabrali su novo predsedništvo na Izbornoj sednici održanoj 5. septembra.

Rad Saveza će u naredne dve godine predvoditi novi predsednik Željko Tomić, direktor OSA Računarski inženjering, i potpredsednici Aleksandar Blagojević, Digital Branch & Support Manager Societe Generale banke, Milan Simić, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise Telekoma Srbije i Jelena Topalović Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana.

„Sastav novog predsedništva obećava kontinuitet u radu i omogućiće nam da preskočimo tu visoku lestvicu koje je prethodni saziv, na čelu sa Natašom Sekulić, direktorkom kompanije IBM, svojski gurao na gore. Trudićemo se da i dalje ostvarujemo dobre rezultate“, rekao je Željko Tomić.

Uspostavljanje online plaćanja na portalu eUprave, donošenje 12 podzakonskih akata Zakona o e-poslovanju, formiranje Vladinog Koordinacionog saveta za e-upravu kao i projekat podrške lokalnim samoupravama na jačanju informacione bezbednosti samo su neki od rezultata koji su predstavljeni na ovom skupu u sklopu analize Godišnjeg izveštaja o radu Saveza.

Koordinatorka Saveza, Dragana Ilić, najavila je i buduće aktivnosti. „U fazi pripreme smo za uspostavljanje kontakt centra za pitanja e-uprave kako bismo pružili podršku širokom dijapazonu javnih službenika kako da primenjuju Zakon o e-upravi, e-poslovanju, Zakon o informacionoj bezbednosi, uz ovaj kontakt centar sprovodiće se i treninzi za javne službenike.“

Savez za e-upravu je osnovan u julu 2016. od strane 20 kompanija iz ICT sektora, a trenutno broji 50 članova. U periodu od jula 2017. do septembra 2018. Savezu se pridružilo 16 novih članova, od toga devet lokalnih samouprava, što je uticalo i na novi kvalitet i pravac rada Saveza.

Cilj Saveza je unapređenje regulatornog okvira za razvoj elektronske uprave i elektronskog poslovanja, smanjenje troškova i administracije za privredne subjekte i građane kreiranjem e-servisa, povećanje institucionalnih kapaciteta i unapređenje poslovnih procesa javne uprave kao i unapređenje efikasnosti i transparentnosti njenog rada. Savez je uključen u izradu i praćenje implementacije akcionog plana Vlade za razvoj e-uprave.

Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu
Željko Tomić novi predsednik NALED-ovog Saveza za e-upravu