Javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost

Donator:  Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) 
Korisnici: Kancelarija za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavke, Pravosudna akademija, sudije i tužioci, Ministarstvo zaštite životne sredine, Udruženje ”Ponuđači Srbije”, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za IT i e-Upravu, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizacije civilnog društva, mediji i dr. 
Period realizacije:  1. decembar 2022 – 31. maj 2024.  

Javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost” je jednoipogodišnji projekat, koji sprovodi NALED uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a njegova vrednost iznosi 1,5 miliona evra.  

Projekat se prioritetno bavi javnim nabavkama i jednim delom se oslanja na rezultate ostvarene na projektu Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta, koji je NALED sprovodio tokom 2021. i 2022. godine. Javne nabavke bi trebalo da budu korišćene kao alat za ostvarivanje ciljeva javnih politika u oblastima kao što su zaštita životne sredine i socijalno uključivanje, istovremeno služeći rastu konkurentnosti i sektora malih i srednjih preduzeća (MSP). Projekat će raditi na jačanju kapaciteta naručilaca za primenu specifičnih procedura i alata u postupcima javnih nabavki, kao što su: sistem dinamične nabavke i elektronske aukcije, energy performance contracts, partnerstvo za inovacije. Istovremeno će pažnja biti posvećena jačanju kapaciteta ponuđača na sektorskom nivou, kroz organizaciju treninga i radionica širom teritorije Republike Srbije, kako bi svi trenutni i potencijalni ponuđači imali priliku da prisustvuju obukama. U cilju veće primene zelenih i socijalnih kriterijuma, predviđena je izrada vodiča za njihovu primenu u postupcima javnih nabavki, organizacija okruglih stolova u cilju promovisanja zelenih i socijalnih kriterijuma i njihovog značaja, organizacija obuka za naručioce i ponuđače, kao i pružanje mentorske podrške naručiocima u cilju što bolje primene ovih kriterijuma. Kako je poverenje građana u sistem javnih nabavki i nadležne institucije koje vrše nadzor nad primenom propisa i sprovođenjem postupaka iz ove oblasti od izuzetnog značaja, jer su upravo javne nabavke zbog obima ukupne potrošnje veoma osetljive na nepravilnosti i neregularnosti, ovaj projekat će se intenzivno baviti unapređenjem nivoa svesti o značaju javnih nabavki kroz poseban fokus na unapređenje dijaloga sa civilnim društvom i medijima. S druge strane, Projekat će pružiti podršku ključnim akterima u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji kroz jačanje njihovih kapaciteta i razvoj digitalnih rešenja u cilju veće transparetnosti celokupnog sistema. 

U oblasti e-Uprave, Projekat će se baviti otvaranjem novih e-Šaltera i proširenjem obima usluga koje će biti dostupne građanima i privredi, jer je jedan od načina da uprava postane efikasnija, njena digitalizacija, što je Vlada Republike Srbije prepoznala kao strateški cilj još 2017. godine. Da bi taj proces bio uspešan neophodno je povećati dostupnost elektronskih usluga građanima i privredi, jer su privredna preduzeća u obavezi da otvore nalog na portalu e-Uprave. NALED je uspešno sproveo projekat e-Građanin tokom kojeg je otvoreno više od 130 e-Šaltera u opštinama širom Srbije. Projekat je predvideo organizaciju obuka za državne službenike, kako bi što spremnije dočekali otvaranje novih e-Šaltera i bili na usluzi građanima, ali i kampanju u cilju podizanja svesti o značaju e-Šaltera za građane i privredu. Jedna od najvećih prednosti digitalizacije je što građani i privreda mogu brže i lakše da koriste uživaju u uusslugeama uprave, jer postojanje e-Šaltera ubrzava proces pružanja usluga i smanjuje administrativne troškove. NALED ima uspešnu saradnju sa Vladom, Kancelarijom za IT i e-Upravu, lokalnim samoupravama i privredom, što omogućava zajednički pristup procesu digitalizacije e-Uprave od čega će korist imati svi. 

Projekat je predvideo dodatni doprinos uspostavljanju dobre uprave kroz efikasnije rešavanje problema imovinskih pitanja. Nerešeni imovinski problemi usporavaju privredu na mnogo načina i onemogućavaju privredni rast i popravljanje privredne klime. Takođe, nerešeni imovinski problemi mogu predstavljati problem i za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki. U tom cilju, Projekat je predvideo nekoliko aktivnosti u cilju daljeg podsticanja reforme ove oblasti, od izrade analize izazova i pripreme zakonodavnih izmena do funkcionalne specifikacije za softver koji će olakšati upravljanje javnom imovinom.  

Cilj ovog projekta je nastavak jačanja javno-privatnog dijaloga kroz iskreno partnerstvo između javnog, privatnog i civilnog sektora i zajednički rad na razvoju novih i unapređenih rešenja. NALED ima iskustva na ovom polju, jer je osnovao nekoliko programsko orijentisanih platformi, tj. Saveza, kao jedan od mehanizama za javni-privatni dijalog, u kojem učestvuju sva tri sektora. S tim u vezi, Projekat je predvideo pružanje podrške u radu tri saveza: Saveza za zaštitu životne sredine, Savez za e-Upravu i Savez za imovinu i investicije. S druge strane, NALED se može pohvaliti jedinstvenim monitorinog alatom koji prati kvalitet regulatornog okruženja u Srbiji, a reč je o Regulatornom indeksu Srbije (RIS). Projektom je predviđena revizija metodologije, a zatim i izrada izveštaja za 2022/2023 godinu, koji ima veliki značaj za privredu i celokupnu javnost. 

Ciljevi i rezultati 

Doprinos unapređenju konkurentnosti kroz bolju upravu i efektivnije javne nabavke. 

  • Povećati konkurentnost i unaprediti  kvalitet nabavljenih dobara i usluga (vrednost za novac u javnim nabavkama),  
  • Unaprediti poslovno okruženje kroz rast sektora MSP, ali i transparentnosti, efikasnosti i kvaliteta usluga uprave,  
  • Unaprediti kvalitet dijaloga i kapacitete relevantnih ključnih aktera da smisleno učestvuju u inkluzivnom dijalogu. 

Struktura projekta  

  1. Efektivnije javne nabavke kroz kreiranje preduslova za implementaciju specifičnih postupaka nabavki, unapređenje kapaciteta naručilaca i ponuđača u relevantnim sektorima, veću upotrebu zelenih i socijalnih kriterijuma i rast poveranja u sistem javnih nabavki kroz bolju primenu i monitoring; 
  2. Unapređena uprava – transparentnost, efikasnost i kvalitet kreiranja politika i implementacije kroz unapređenje izvršenja e-Uprave i digitalnih rešenja putem šire i efikasnije upotrebe e-Šaltera, kao i postavljanje osnove za transparentnije i efikasnije rešavanja imovinskih pitanja;
  3. Podrška partnerstvu i uključivanje ključnih aktera u realizaciju kroz jačanje mehanizama javno-privatnog dijaloga (Savezi), kao i uvođenje Regulatornog indeksa Srbije kao monitoring alata i povećanu vidljivost.

Povezani Sadržaji

Projekti

Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta

26.01.2021

Projektom je predviđeno unapređenje digitalnih rešenja u sprovođenju javnih nabavki, uključujući e-Portala...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE