Lokalni indeks eUprave

Donator: Evropska unija
Korisnici:
Lokalne samouprave
Period realizacije:
mart 2021 - februar 2023.

LEI (Local eGovernment Index – lokalni indeks eUprave) predstavlja novi mehanizam merenja stepena digitalizovanosti i razvoja eUprave u opštinama i gradovima u Srbiji. Razvija se u okviru istoimenog projekta koji sprovodi NALED, a finansira Evropska unija. Osnovni cilj je unapređenje eUprave i poboljšanje sprovođenja zaštite podataka o ličnosti u jedinicama lokalnih samouprava kroz osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u reformskim procesima. Projekat je otpočeo 1. marta 2021. godine i trajaće do kraja februara 2023. godine.

Planirano je da LEI indeks postane monitoring alat koji će doprineti većoj transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javne uprave. Kroz podizanje svesti građana, podršku i praćenje rada opštinskih i gradskih uprava, predviđa se povećanje upotrebe elektronskih usluga čime se smanjuje broj odlazaka na šaltere i čekanja u redovima i posredno utiče na smanjenje rizika izazvanih pandemijom korona virusa.

U okviru ovog projekta izrađen je poseban softver kojem pristupaju opštine i gradovi radi popunjavanja upitnika, a softver se takođe puni podacima koji se dobijaju od drugih organa – RATEL, Kancelarija za IT i eUpravu, Republički geodetski zavod, Republički zavod za statistiku itd.

Na ovoj stranici biće prikazani rezultati merenja u vidu interaktivne onlajn mape Srbije. Na istoj stranici imaćete priliku da ocenite razvoj eUsluga u svojoj opštini ili gradu i time doprinesete kvalitetu indeksa. Cilj nam je da podstaknemo aktivnost i učešće građana, čime bi se lokalne samouprave motivisale da modernizuju svoj rad. Jednim klikom biće omogućen uvid u stepen digitalizacije određene opštine ili grada.

Indeks će meriti 10 najčešćih postupaka za građane i privredu u lokalnim samoupravama, ali i opšte pokazatelje napretka opština i gradova kada je reč o razvoju elektronskih usluga i to kroz sledeće komponente:

 • Preduslove (Key Enablers) koji se sastoje od dve komponente - Infrastrukture (infrastrukturne opremljenosti JLS za pružanje elektronskih usluga, tehničke opremljenosti službenika, potpunosti, ažurnosti i efikasnosti vođenja registara, strateškog i finansijskog okvira za razvoj eUprave na lokalu), kao i Ljudskih resursa i kompetencija (obučenost službenika, njihovog broja, kao i osposobljenosti građana da koriste eUsluge) i
 • Indeks elektronskih usluga (zastupljenost i kvalitet usluga – dostupnost, sofisticiranost, efikasnost, informaciona bezbednost, inovativnost i proaktivnost JLS u razvoju softverskih rešenja, te uključivanja građana – javnost i dostupnost podataka za građane, proaktivno informisanje građana i mehanizmi za praćenje zadovoljstva građana i merenja korisničkog iskustva.

Projekat ima za cilj da, između ostalog, promoviše primere dobre prakse kroz objavljivanje Vodiča najboljih praksi, ali i da pruži podršku onim lokalnim samoupravama koje pri prvom merenju indeksa pokažu najlošije rezultate.

U okviru projekta biće organizovane i posebne obuke za organizacije civilnog društva u oblasti elektronske uprave, elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti, budući da projekat ima za cilj osnaživanje građana i organizacija civilnog društva u monitoringu razvoja eUprave na lokalu i njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces.

Šta znamo do sada?

Istraživanje stavova građana, privrede i lokalnih samouprava u okviru LEI projekta je pokazalo sledeće rezultate:

Građani

 • Najveće zadovoljstvo građani su iskazali za eUsluge u vezi sa pandemijom, elektronskim plaćanjem i elektronskom dostavom. 
 • Polovina građana zna koje eUsluge su im dostupne, a njih osam od deset je zadovoljno eUslugama.
 • Šest od deset građana smatra da je procedure lakše završiti preko interneta. 
 • Šest od deset građana nema nalog na Portalu eUprava.
 • Sedam od deset građana ne koristi eUsluge.

Privreda

 • Najveće zadovoljstvo eUslugama, privrednici su iskazali za usluge Poreske uprave, Agencije za privredne registre, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Narodne banke Srbije, kao i korišćenje elektronskog sandučeta za dostavljanje akata na Portalu eUprava.
 • Sedam od deset preduzeća zna koje su im eUsluge dostupne, a njih osam od deset je zadovoljno eUslugama. 
 • Šest od deset privrednika smatra da je usluge lakše obaviti preko interneta.
 • Svako drugo preduzeće obavlja administrativne usluge preko interneta.
 • 65% privrednika se složilo da je potrebno unaprediti preglednost portala i sajtova institucija.

Lokalne samouprave

 • Većina načelnika opštinskih i gradskih uprava pozitivno ocenjuje opšte stanje digitalizovanosti u Srbiji i smatra da je ostvaren vidlijv napredak. Istakli su i da:
 • Razvoj elektronske uprave u Srbiji se sprovodi planski i sistematski, ali je potrebno posebnu pažnju posvetiti određenim, posebno malim opštinama.
 • Nedovoljna informisanost građana predstavlja najveću prepreku eUpravi.
 • Lokalnim samoupravama je potrebna pomoć u pribavljanju neophodnih licenci za obezbeđivanje bezbednosti softvera, kao i sa obnavljanjem opreme.

Povezani Sadržaji

Vesti

Održana prva sednica Saveza za eUpravu u 2022. godini

25.03.2022

Projekat uspostavljanja Lokalnog indeksa eUprave, promovisanje bezgotovinskog...Pročitaj vest
Vesti

NALED predstavio LEI projekat civilnim organizacijama na lokalu

13.01.2022

Kako bi se proces digitalizacije javne uprave dodatno ubrzao, NALED je uz...Pročitaj vest
Vesti

Privreda tri puta više koristi e-upravu od građana

29.10.2021

Iako je tri četvrtine građana upoznato sa mogućnostima e-uprave, svega 14%...Pročitaj vest
Vesti

Održana sednica Saveza za eUpravu

30.07.2021

Presek NALED-ovih tekućih i aktuelnih projekata u oblasti elektronske uprave, predstavljanje novog rukovodstva i stepen realizacije...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE