Novi pokušaj reforme neporeskih i parafiskalnih nameta

Prošle su gotovo dve godine otkako su NALED, KPMG, Institut Mihajlo Pupin i Partner Solutions uz podršku USAID-a izradili registar neporeskih nameta i evidentirali više od 2.000 dažbina koje plaćaju građani i privreda i predali ga Ministarstvu finansija. Cilj je bio da ga resorno ministarstvo pretvori u zvanični popis svih taksi i naknada i otvori put ka reformi neporeskih nameta i ukidanju parafiskala. Epilog je takav da i dalje nemamo javni registar, a ni broj taksi, naknada i parafiskala se nije smanjio. 

S obzirom na to da je Ministarstvo finansija više puta ukazalo na kompleksnost uspostavljanja i održavanja registra neporeskih nameta, NALED sada predlaže alternativno rešenje koje je u skladu sa ciljevima Vlade, administrativno rasterećuje privredu i građane, a dugoročno omogućava ostvarivanje ciljeva reforme neporeskih nameta, kao što su veća predvidljivost poslovanja i smanjenje troškova. 

- Predlažemo da se propiše obaveza organima da omoguće naplatu svih neporeskih nameta elektronskim putem na Portalu eUprava. Time bismo indirektno napravili popis jer bismo imali evidenciju i iznose svih dažbina, kao i formule po kojima je utvrđena njihova visina. S druge strane, građanima i privredi bi bila ostavljena mogućnost da ih plaćaju i u pošti ili banci – kaže programska direktorka NALED-a Jelena Bojović i dodaje da bi za uvođenje ovakve obaveze bilo potrebno izmeniti Zakon o budžetskom sistemu. 

Kada je reč o regulisanju naplate neporeskih dažbina koje su u nadležnosti lokalnih samouprava, predlog NALED-a je da se propiše jedinstveni model Odluke o lokalnim administrativnim taksama za svih 145 gradova i opština koje imaju ovlašćenje da naplaćuju neporeske namete. Time bi se ujednačila praksa uvođenja i određivanja visine taksi, a lokalne samouprave ne bi time izgubile prihode dok bi građani i privreda dobili transparentnost i predvidljivost troškova s kojima se suočavaju. 

- I treći predlog je da se podrži Republički sekretarijat za javne politike u daljem razvoju registra administrativnih postupaka i da se kroz taj registar svi postupci kako za privredu tako i za građane uvežu sa taksama ili naknadama koje moraju da se plate. Važno je da i ovaj registar bude povezan s Portalom eUprava i uslugom ePlati – dodaje Bojović. 

Ideja NALED-a je da se ova inicijativa realizuje fazno, odnosno da se najpre odabere jedna lokalna samouprava i državni organ za koje bi plaćanje neporeskih dažbina iz njihove nadležnosti bilo uvedeno na Portalu eUprava, pri čemu bi Kancelarija za IT i eUpravu razvila softversko rešenje za uslugu plaćanja. Paralelno s tim bi trebalo izmeniti Zakon o budžetskom sistemu, uz propisivanje faznog pristupa po grupama organa za koje bi se uspostavio sistem elektronskog plaćanja neporeskih dažbina u periodu od dve godine. 

Uspostavljanje mogućnosti elektronskog plaćanja taksi i naknada na Portalu eUprava otvorilo bi prostor i za izradu analitičkog alata koji bi omogućio automatsku evidenciju svih taksi, naknada, nadoknada i drugih neporeskih dažbina kao i detaljnije analize troškova sprovođenja postupaka ili pružanja određene usluge od strane korisnika javnih sredstava, u cilju daljeg unapređenja važećeg sistema neporeskih dažbina. 

U okviru „Projekta za reformu neporeskih prihoda“, NALED, KPMG, Institut Mihajlo Pupin i Partner solutions utvrdili su da su takse, naknade i druge neporeske dažbine propisane u oko 500 različitih zakona, kao i u oko 400 odluka lokalnih samouprava. Nameta u nadležnosti republičkog nivoa vlasti ima više više od 1.200, dok je nepoznat broj dažbina koje naplaćuju lokalne samouprave imajući u vidu da nisu sve odluke o lokalnim administrativnim taksama javno dostupne.   

Među neporeskim dažbinama najbrojnije su takse (75% ukupnog broja), iako čine samo 25% ukupno naplaćenih prihoda. Tokom projekta izrađene su preporuke za ukidanje pojedinih taksi, smanjenje ili ujednačavanje njihove visine i izmenu naziva shodno njihovoj stvarnoj fiskalnoj prirodi tj. reklasifikovanje u poreze. Ključna preporuka u svim analizama se odnosila na uspostavljanje javnog, elektronskog registra neporeskih dažbina (pre svega taksi) svih nivoa vlasti, uz poštovanje principa da nijedna dažbina ne može biti naplaćena ukoliko nije uneta u registar. 


Povezani Sadržaji

Vesti

Fiskalizacijom i bezgotovinskim plaćanjem do suzbijanja sive ekonomije

06.04.2022

Uspostavljanje novog sistema fiskalizacije koji sa primenom počinje 1. maja i...Pročitaj vest
Vesti

Jun je „Mesec parafiskala“ – oslobodimo se suvišnih dažbina

03.06.2021

Kampanja „Mesec parafiskala“ startovala je danas sa pozivom...Pročitaj vest
Vesti


Pet vrsta parafiskala koji guše građane i privredu

11.12.2017

Istraživanja NALED-a pokazala su da 52% privrednika u Srbiji smatra...Pročitaj vest
Vesti


Svaki treći ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun

15.11.2017

Gotovo svaki treći građanin Srbije ne ume da prepozna ispravan fiskalni...Pročitaj vest
Vesti

Više od 2.000 nameta u onlajn registru neporeskih dažbina

14.12.2021

Onlajn registar neporeskih dažbina obuhvatio je više od 2.000 neporeskih...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE