Poziv za podnošenje ponuda: PR i marketing podrška na projektima zaštite životne sredine

NALED poziva zainteresovane agencije da dostave ponude za pružanje marketing i PR podrške na projektima posvećenim zaštiti životne sredine, sa posebnim fokusom na teme povećanja stope reciklaže za baterije i sijalice, upravljanja staklenom ambalažom i upravljanja otpadom od hrane.

Planirani period angažovanja agencije je godinu dana, od dana potpisivanja ugovora (početkom maja 2020.) sa mogućnošću produžetka ugovora na još dve godine. Ponude treba da sadrže sledeću dokumentaciju na srpskom jeziku:

  1. Kratak profil kompanije i najmanje tri reference za realizovane projekte i kampanje u oblasti zaštite životne sredine;
  2. Biografije ključnih zaposlenih sa relevantnim iskustvom koji su predviđeni za saradnju sa NALED-om;
  3. Predlog kreativnog rešenja zadatka;
  4. Obrazložena bruto cenu (u evrima) za godišnju saradnju u skladu sa definisanim komunikacionim aktivnostima i predloženi modalitet plaćanja.

Kompletan poziv sa prilozima dostupan je kvalifikovanim ponuđačima na upit, i nije dozvoljeno njegovo dalje kopiranje ili distribuiranje. Ponudu je potrebno je dostaviti u PDF formatu (do 20MB) najkasnije do ponedeljka, 21. aprila u 12h, na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PONUDA ZA MARKETING I PR PODRŠKU - [NAZIV AGENCIJE]“.

Zahtevi za poziv i eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom mogu se dostaviti najkasnije do kraja radnog vremena u utorak, 14. aprila 2020, isključivo elektronskim putem na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „UPIT/PITANJE - POZIV ZA MARKETING I PR PODRŠKU - [NAZIV AGENCIJE]“. Sva pristigla pitanja i odgovori biće javno dostupni i objavljeni na stranici Odgovori na pitanja - Poziv za podonošenje ponuda: PR i marketing podrška na projektima zaštite životne sredine najkasnije u četvrtak, 16. aprila 2020.

NALED će obavestiti sve ponuđače o prijemu ponuda. O daljim koracima biće obavešteni samo oni ponuđači koji uđu u uži izbor. NALED zadržava pravo da izabere najboljeg ponuđača na osnovu analize dostavljene dokumentacije i dodatnog procesa pregovora, u skladu sa procedurama i raspoloživim budžetskim sredstvima na projektima. Takođe, NALED zadržava pravo da angažuje agenciju za realizaciju samo određenih delova opisa posla, ili da u potpunosti odustane od angažovanja agencije. NALED ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji mogu nastati kod ponuđača tokom izrade ponude. Svojim učešćem ponuđači izjavljuju da su saglasni sa uslovima Poziva.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE