MIA ChatBot za opštinske usluge

Koliko puta ste došli na šalter i shvatili da vam nedostaje još SAMO JEDAN papir?

Zamislite da imate na raspolaganju asistentkinju, koja 24 časa, 7 dana u nedelji može da vam pruži informacije kako da ostvarite neko pravo ili uslugu?

Od oktobra 2021, u izabranim lokalnim samoupravama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, građanima je dostupna MIA, digitalna gradska asistentkinja (četbot) koja pruža informacije o procedurama i potrebnoj dokumentaciji za pojedine usluge, 24 časa, 7 dana u nedelji, putem platformi Viber, Facebook Messenger i veb stranica lokalnih samouprava.

Tokom nešto više od godinu dana rada MIA Četbota, registrovano je blizu 80,000 korisnika u 4 lokalne samouprave, a ukupno je pokrenuto više od 140.000 konverzacija na vebsajtu, Viberu i Facebook-u. Broj konverzacija i korisnika MIA Četbota je u konstatnom porastu – poseban skok zabeležen je nakon unapređenja koja su omogućila sprovođenje procedura posredstvom Četbota, u oktobru 2022, kada je stopa rasta pretplatnika na Viber kanal bila čak 30%. 

Od oktobra 2022, na osnovu višemesečnog praćenja korišćenja izvršen je niz unapređenja softvera i omogućeno je da MIA u ime korisnika pokreće i čitave procedure, poput podnošenja zahteva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga ili prijavljivanja komunalnih problema. Najviše korišćena usluga bila je prijava komunalnih problema, sa 298 prijava u tri meseca otkad je aktivirana ova usluga, dok je u istom periodu podneto 181 zahteva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga ili uverenja o državljanstvu.

MIA razgovor.png

Servis MIA razvijen je kroz regionalni projekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i Bosni i Hercegovini uvođenjem ChatBot aplikacije“, koji se realizuje kroz razvojno partnerstvo kompanije Saga i Mreže za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE), podržano kroz develoPPP.de program koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH po nalogu Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Uvođenjem digitalne platforme za komunikaciju, lokalne samouprave postaju bliže građanima i privredi, i na efikasniji i transparentniji način pružaju informacije o administrativnim procedurama.

GDE JE DOSTUPNA MIA?

MIA je dostupna u izabranim pilot gradovima i opštinama Srbije i Bosne i Hercegovine: Sombor, Šabac, Bijeljina i Laktaši, a očekuje se da će pozitivna iskustva uticati na primenu digitalnog servisa i u drugim gradovima u regionu. U svakoj lokalnoj samoupravi, MIA je specijalizovana za odabrane procedure. 

MIA_full.pngSOMBOR

MIA pruža podršku u informisanju o sledećim administrativnim procedurama na lokalu: 

 • Informacije o upravnom postupku o pravu na dečiji dodatak
 • Informacije o upravnom postupku o pravu na roditeljski dodatak
 • Informacije o pregledu stanja poreskog duga
 • Informacije o izdavanju poreskog uverenja
 • Informacije o izdavanju uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda
 • Informacije o uslovima za poslovanje i investicionim potencijalima grada
 • Informacije o javnim pozivima i konkursima
 • Kontakti odeljenja, službi ili odseka gradske uprave

Pored toga, MIA u ime korisnika može pokrenuti i realizaciju sledećih administrativnih procedura:

 • Prijava komunalnih problema
 • Podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu

Za više detalja i platforme na kojima je dostupna MIA, posetite veb stranicu Sombora.

ŠABAC

Građani i privreda u Šapcu mogu da računaju na podršku MIA asistentkinje prilikom informisanja o sledećim procedurama: 

 • Informacije o upravnom postupku o pravu na dečiji dodatak
 • Informacije o upravnom postupku o pravu na roditeljski dodatak
 • Informacije o izdavanju poreskog uverenja
 • Informacije o izdavanju uverenja iz matičnih knjiga državljana
 • Informacije o uslovima za poslovanje i investicionim potencijalima Grada
 • Informacije o upravnom postupku ulaska u zonu zabranjenu za kretanje teretnih vozila preko 3t nosivosti
 • Kontakti odeljenja, službi ili odseka gradske uprave

MIA u ime korisnika može pokrenuti i realizaciju sledećih administrativnih procedura:

 • Prijava komunalnih problema
 • Podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu
 • Elektronska prijava za zaključenje braka

Za dodatne informacije i lokalne kanale na kojima MIA komunicira, posetite veb stranicu Šapca.

BIJELJINA

MIA će građanima u Bijeljini pružati informacije o koracima i potrebnoj dokumentaciji za sledeće procedure: 

 • Informacije o upisu u matičnu knjigu venčanih
 • Informacije o registraciji, promeni i prestanku obavljanja preduzetničke delatnosti, uključujući osnovne informacije o d.o.o..
 • Informacije o utvrđivanju prava na stipendiranje studenata
 • Informacije o dodeli stipendija učenicima generacije srednjih i osnovnih škola
 • Informacije o postupku za dodjelu subvencija roditeljima/starateljima za novorođeno dijete  
 • Informacije o uslovima za poslovanje i investicionim potencijalima Grada
 • Kontakti odeljenja, službi ili odseka gradske uprave

MIA u ime korisnika može pokrenuti i realizaciju sledećih administrativnih procedura:

 • Prijava komunalnih problema
 • Provera statusa komunalne prijave
 • Podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu

Za više informacija i pristup kanalima komunikacije sa MIA asistentkinjom, posetite veb stranicu Bijeljine.

LAKTAŠI

Građani Laktaša putem MIA digitalne asistentkinje moći će da se informišu o sledećim administrativnim procedurama:

 • Informacije o postupku zaključenja braka
 • Informacije o registraciji preduzetnika
 • Informacije o dodeli stipendija studentima prvog ciklusa studija
 • Informacije o dodeli stipendija učenicima srednjih škola
 • Informacije o boračkom dodatku
 • Informacije o izdavanju građevinske i upotrebne dozvole, kao i lokacijskih uslova
 • Kontakti odeljenja, službi ili odseka opštinske uprave

Pored toga, MIA u ime korisnika može pokrenuti i realizaciju sledećih administrativnih procedura:

 • Prijava komunalnih problema
 • Podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu
 • Provera dugovanja prema gradskoj upravi po osnovu komunalne naknade, naknade za reklamne panoe i naknade za zakup javnih površina

Za više detalja o MIA asistentkinji i ostvarivanju komunikacije sa njom, posetite veb stranicu Laktaša.

ZAŠTO MIA?

MIA je četbot koji olakšava pružanje javnih usluga, tako što ubrzava postupke i smanjuje potrebu za odlaskom na više gradskih lokacija da bi se završili administrativni procesi, koji su često zakonski obavezni.

Četbotovi predstavljaju najsavremenija tehnološka rešenja za komunikaciju i danas zamenjuju bezbroj korisničkih servisa u razvijenom svetu.

MIA pomaže zaposlenima u Gradskoj upravi da jednolične poslove zamene složenijim i zanimljivijim, a građanima omogućava da mnogobrojne odgovore dobiju iz svog doma ili neke druge udobne lokacije, u vreme kada im najviše odgovara.

MIA logoi.png


Povezani Sadržaji

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE