Pametni sistem prikupljanja ambalažnog otpada

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) - Program develoPPP
Partneri:
Ball Packaging Europe, SEKOPAK, Solagro, Mercator S, Reverse Logistics Group, Recan fondacija
Period realizacije: 
jul 2020 - jul 2023. 

Smart Urban Packaging Waste Collection System (Smart DRS) je projekat čiji je cilj uspostavljanje održivog modela pametnog sakupljanja ambalažnog otpada u Srbiji. Indikator uspešnosti projekta je da 30% pakovanja od ukupno 3.3 miliona serijalizovanih proizvoda sa posebnim kodom bude sakupljeno kroz pilotiran sistem pametne reciklaže, a teritorija na kojoj se projekat sprovodi je grad Zrenjanin. 

Projekat sprovodi Nemačka razvojna saradnja GIZ, kroz svoj program saradnje sa privatnim sektorom DeveloPPP. Partnerske institucije na ovom projektu, pored NALED-a su i komapanije: Ball Packaging Europe, operater ambalažnog otpada SEKOPAK, Solagro, Mercator S, kao i nemačka kompanija RLG (Reverse Logistics Group). Od strane nevladinih organizacija uključena je i Recan fondacija.

Projekat  je započeo jula 2020. godine, kao projekat koji se odnosio samo na reciklažu limenki putem pametnih presa za limenke. Osnovna ideja početnog projekta zasnivala se na inovativnom pristupu i IT rešenju koje je razvila domaća start-up kompanija Solagro. Ubacujući limenku u pametnu presu, korisnici su preko aplikacije za mobilni telefon bili u mogućnosti da prate svaku pojedinačnu limenku koju ubace na reciklažu. Korisnici bi za svaku recikliranu limenku sakupili određen broj poena koji je u zbiru donosio popuste pri narednoj kupovini u selektovanim maloprodajnim objektima i time bi bili motivisani da i dalje prikupljaju limenke. Projekat se na početku zvao „Smart Urban Can Collection System“ i testiran je na festivalima i u okviru manjih kampanja.

Kako bi uspostavljen sistem mogao da funkcioniše u širem kontekstu depozitnog sistema ambalažnog otpada čije je uspostavljanje u najavi, tokom 2021, projekat je proširen na način da pored konzervi obuhvata i ostale ambalažne materijale i menja naziv u “Smart Urban Packaging Waste Collection System”.

Kako bi se naslonio na pametna IT rešenja uspostavljena za limenke, projekat je proširen tako da se pilotira uspostavljanje pametne reciklaže za ambalažni otpad na ograničenoj teritoriji, za šta je odabran grad Zrenjanin.

Partner na projektu zato postaje RLG – kompanija koja od 2003. godine implementira rešenje pametne reciklaže u Nemačkoj. Znanje i sistem koji su tamo uspostavili kroz projekat će biti preneti na konkretan model u Srbiji.

Sistem pametne reciklaže nudi širi spektar prednosti u poređenju sa tradicionalnim depozitnim sistemom – serijalizacijom ambalaže kroz jedinstveno kodiranje, kako bi se ograničile moguće prevare, kako bi se postigla efikasnost u smislu vremena i operacija sa nižim operativnim troškovima prikupljanja.

Projekat se sprovodi kroz sledeće radne pakete:

  • Radni paket 1: Razvijanje IT rešenja i njegovo testiranje
  • Radni paket 2: Puštanje sistema u rad uz obezbedjenu infrastrukturu (pametne kante, ručni skeneri i RVM mašine)
  • Radni paket 3: Pilotiranje pametne reciklaže
  • Radni paket 4: Razvoj biznis modela na bazi podataka prikupljenih pilotiranjem
  • Radni paket 5: Diseminacija biznis modela

Detalji vezani za infrastrukturu i konkretne lokacije su u procesu pregovora između partnera na projektu i grada Zrenjanina i još uvek nisu definisani. U razmatranju su maloprodajni objekti u okviru Mercator S grupacije (Roda i Idea), kao i javne lokacije koje bi odredio grad Zrenjanin. Ukupan broj lokacija je izmedju 10-15, na koje bi u zavisnosti od uslova mogli biti postavljena odgovarajuća infrastruktura za povrat ambalaže – pametne kante, ručni skeneri ili RVM mašine.

Sve pakete prati marketing i promotivna kampanja, kao i zagovaranje uspostavljanja sistema pametne reciklaže kod nadležnih institucija. Aktivnosti NALED-a će biti usmerene upravo na ove horizontalne aktivnosti.


Povezani Sadržaji

Projekti

Upravljanje električnim i elektronskim otpadom

28.10.2019

Stvaranje uslova za pravilno sakupljanje, odlaganje i recikliranje e-otpada...Pročitaj više
Projekti

Upravljanje otpadom od hrane

08.10.2019

Unapređenje regulative i uređenje tokova biootpada uz podršku GIZ ORF - develoPPP programa...Pročitaj više
Projekti

Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu

09.01.2020

Model razvoja infrastrukture za reciklažu stakla...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE