Projekti

Think-tank koji realizuje 20 projekta godišnje!
Od kako je osnovan, NALED je realizovao više od 140 projekata sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja i ekonomskog razvoja Srbije. Projekte zasnovane na nezavisnim analizama i dokazima NALED pretvara od ideje u konkretna rešenja i kroz vidljive rezultate dokazuje da je kroz saradnju  sa institucionalnim partnerima, članovima međunarodne zajednice, donatorima, promena moguća.

Neke teme koje su inicirane kroz projekte kasnije su postala sistemska rešenja. NALED je kroz projekat siva ekonomija doprineo stvaranju radne grupe pri Vladi Srbije, odnosno Koordinaciono telo i stručnu grupu za suzbijanje sive ekonomije, a Siva knjiga sa preporukama postala je referentan dokument za ekonomske reforme i jedan od prepoznatljivih proizvoda NALED-a.

 

Projekti

Uspostavljanje održivih prekograničnih klastera

05.12.2019

Jačanje saradnje između industrije, javne uprave, univerziteta i civilnog društva

... Pročitaj više
Projekti

Javno-privatni dijalog

18.10.2019

Razvijanje partnerskog odnosa i komunikacije privatnog, civilnog i javnog sektora

 

... Pročitaj više
Projekti

Reforma upisa u katastar

23.10.2019

Projekat Reforma postupka upisa u katastar u saradnji sa GGF-om kao odgovor na neefikasan proces

... Pročitaj više
Projekti

Pripremi se za učešće|P2P

01.10.2019

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o ... Pročitaj više

Projekti

Šampioni bezgotovinskog plaćanja

25.11.2019

Podrška Nacionalnom programu za suzbijanje sive ekonomije 

... Pročitaj više
Projekti

Upravljanje električnim i elektronskim otpadom

28.10.2019

Stvaranje uslova za pravilno sakupljanje, odlaganje i recikliranje e-otpada

... Pročitaj više
Projekti

Upravljanje otpadom od hrane

08.10.2019

Unapređenje regulative i uređenje tokova biootpada uz podršku GIZ ORF - develoPPP programa

... Pročitaj više