Blog

Dug za lekove veći od 100 miliona evra
Blog

Dug za lekove veći od 100 miliona evra

24.06.2019.

Veći deo duga nastao je za lekove isporučene po centralizovanim nabavkama...

Pročitaj blog
Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu

17.06.2019.

Zakon propisuje da se ne sme praviti razlika među različitim kategorijama...

Pročitaj blog
E-agrar
Blog

E-agrar

10.06.2019.

Umesto odlaska na šaltere, softver omogućava nosiocima gazdinstva e-naloge na portalu Uprave za agrarna plaćanja   ...

Pročitaj blog
Druga decenija
Blog

Druga decenija

04.06.2019.

Jedna od klјučnih preporuka aktuelne Sive knjige je zahtev privrede za reformom sistema naplate taksi i naknada i ukidanje parafiskala...

Pročitaj blog
Model koji radi
Blog

Model koji radi

09.05.2019.

Naći dobre primere u regionu, optimizovati postupak, doneti zakon, napraviti e-sistem, obučiti službenike, ispratiti sprovođenje zakona...

Pročitaj blog
Da li je tvit predsednika arhivska građa?
Blog

Da li je tvit predsednika arhivska građa?

19.02.2019.

Digitalna transformacija je najmanje tehnologija. To je prevashodno edukacija svih učesnika, definisanje procesa prema potrebama korisnika...

Pročitaj blog
Predlozi Ministarstva poljoprivrede za unapređenje organske proizvodnje
Blog

Predlozi Ministarstva poljoprivrede za unapređenje organske proizvodnje

10.01.2019.

Izrada novog modela subvencionisanja organske proizvodnje jedna od ključnih...

Pročitaj blog
Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove
Blog

Vraćanje sezonskih radnika u legalne tokove

09.08.2018.

Uvesti elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika...

Pročitaj blog
eŠalterom protiv šaltera
Blog

eŠalterom protiv šaltera

18.07.2018.

Unaprediti postupak upisa prava u katastar...

Pročitaj blog