Javna rasprava o Programu razvoja e-UpraveProgram razvoja eUprave 2019-2022
Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja eUprave 2019-2022
Analiza formata u kojem će se izrađivati dokument javne politike za razvoj eUprave za period od 2019. do 2022. godine
Izveštaj o sprovedenoj detaljnoj analizi efekata Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015. do 2018. godine
Tabela evaluacije Akcionog plana 2015-2016
Tabela evaluacije Akcionog plana 2017-2018
Primarna Ex-Post analiza Strategije razvoja elektronske uprave za period od 2015. do 2018. godine i drugih dokumenata javnih politika od značaja za razvoj elektronske uprave
Analiza propisa koji utiču na razvoj eUprave u Republici Srbiji
Analiza stanja eUprave u Srbiji – rezultati konsultativnog procesa
Analiza međunarodnih lista konkurentnosti

NALED poziva članove da  učestvuju o javnoj raspravi  o Programu razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji od 2019. do 2022. godine i Akcionom planu za njegovo sprovođenje. Svoje komentare i predloge mogu poslati mejlom na adresu a.milovanovic@naled.rs do 21. oktobra 2019.

NALED aktivno učestvuje u svim fazama izrade Programa uz podršku Fonda za dobru upravu i Velike Britanije, koji se sprovodi preko UNDP-a i po završetku javne rasprave (28. oktobar), pružiće podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u analizi dobijenih komentara i sugestija, izradi izveštaja o održanoj javnoj raspravi i izradi finalnog predloga programa sa akcionim planom.

U okviru javne rasprave biće organizovana i otvorena sednica Koordinacionog saveta za elektronsku upravu, kojom će predsedavati predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, na kojoj će se razgovarati o izgradnji Državnog data centra, uvođenju softverskog rešenja eInspektor, elektronskom kancelarijskom poslovanju, uspostavljanju registara, digitalizaciji najvažnijih procedura, unapređenju poreskog tretmana privrede i otvorenim podacima.